Amb nom de dona

Les famílies de Mollerussa

28/11/2021

LES FAMÍLIES DE MOLLERUSSA

Per iniciar cronològicament la recerca, hem partit dels fogatges de 1497 i 1553 -cens que es realitzava indicant focs o cases d'una població. Respecte de la població de Mollerussa, tan sols hi apareixen 3 noms referits a dones, que són:

La viuda Boleda.

La viuda Enguera.

La viuda Tarròs.

La cerca més important per poder desgranar el nom de les dones que formaven les famílies de Mollerussa ha estat a través del Cadastre Patiño, aproximadament entre 1717-1722. Rep aquest nom perquè fou José Patiño l’encarregat d'elaborar les normes per a l'aplicació del cadastre -ordenat, després de conquerir Catalunya el rei Felip V de Borbó–, destinat a la recaptació d'impostos a les famílies catalanes. Quan s'escriu el nom de propietaris i habitants de les cases, hi consta el del que es considera el cap de família; es dona importància al nom dels homes que habiten a la casa i no en tots els casos es fa constar el nom de pila de la muller o mare. Pel que fa als fills, hi consta el nom de pila del nen, mai el de la nena. Quant  a les nenes, només se n'indica el nombre i si són donzelles o menors d’edat.

Les famílies que consten en aquest cadastre a Mollerussa són les següents. I les seves cases, més o menys, queden situades en aquest plànol.

CENSATS AL 10 DE MARÇ DE 1718 – Cadastre Patiño


Carrer de l'Església.

1. (7 persones) Casa de Joseph Marsal (61 anys), muller Francisca, fill Joseph (24 anys), fill Francisco (17 anys), Anton fill (15 anys), 1 fill i 1 filla menors d'edat.

2. (6 persones) Casa de Blasi Tarròs, batlle (61 anys), muller Francisca, gendre Martí Berenguer (30 anys), casat amb la filla pubilla de la casa, i 2 filles donzelles.

3. Casa de Maria Carbonell (casa en ruïnes).

4. Casa de Pubills Navès d'Arbeca (casa en ruïnes).

5. (8 persones) Casa de Joseph Tarròs (45 anys), muller Maria, una tia viuda Maria, 1 fill Anton (21 anys), 1 fill i 3 filles menors d'edat.

6. (5 persones) Casa de Joseph Bosch (49 anys), 1 fill Anton (21 anys), 1 fill i 2 filles menors d'edat.

A la plaça

7. (5 persones) Casa de Francisco Costafreda (34 anys), muller Maria, la mare Cecília, germà Jaume (20 anys) i 1 fill menor d'edat.

8. (4 persones) Casa de Pere Serret (36 anys), muller Magdalena, 1 fill i 1 filla menors d'edat.

9. (3 persones) Casa d'Esperança Torrent (viuda), 1 nebot i una neboda menors d'edat.

10. (5 persones) Casa d'Esperança Felip (viuda), 1 fill i 3 filles menors d'edat.

11. (6 persones) Casa de Joseph Torrés (36 anys), muller Esperança, 2 fills i 2 filles menors d'edat.

12. (3 persones) Casa de Blasi Morell (39 anys), muller Maria i germà Bonaventura (21 anys).

13. (5 persones) Casa d’Isidori Solsona (63 anys), muller Cecília, fills Miquel (23 anys), Josep (16 anys) i 1 filla donzella.

14. (7 persones) Casa de Joan Escolà (37 anys), muller Maria, fill Pere Joan (16 anys), 2 fills i 2 filles menors d'edat.

15. Casa de Joseph Roig (casa en ruïnes).

16. Casa de Cecília Bosch (viuda; viu fora del poble).

17. (6 persones) Casa de Francisco Solsona (44 anys), muller Paula, Simón fill (16 anys), 2 fills i 1 filla menors d'edat.

18. (3 persones) Casa de Joseph Pons (62 anys), muller Isabel, Anton fill (16 anys).

Carrer de la Vall  

19. (6 persones) Casa de Jerònim Tribó (62 anys), la seva mare, Anton fill (27 anys), Gregori fill (20 anys), 1 fill i 1 filla menors d'edat.

20. (5 persones) Casa de Joseph Solsona (64 anys), muller Magdalena, Anton fill (24 anys), la seva nora  i 1 fill menor d'edat.

21. (8 persones) Casa de Jaume Bertran (cirurgià; 51 anys), muller Mariàngela, Josep fill (22 anys), la seva nora, Anton fill (19 anys), 1 fill i 2 filles menors d'edat.

22. (7 persones) Casa de Pere Joan Jaques (mestre de postes; 51 anys), muller Paula, 3 fills i 1 filla menor d'edat, 1 jornaler Joseph Arria i 1 criada.

23. (5 persones) Casa de Joan Torrent (52 anys), muller Theresa, 1 fill i 2 filles menors d'edat.

24. Casa de Pere Màrtir Serret (absent).

25. Casa de Joan Torrent (casa en ruïnes).

A la plaça (zona de la Vilaclosa)

26. (3 persones) Casa de Miquel Borrell (31 anys), muller Maria, 1 fill menor d'edat.

27. (3 persones) Casa de Miquel Baró (63 anys), fill Francisco (24 anys) i 1 filla menor d'edat.

28. Joan Fenoll (casa en ruïnes).

No consta casa

29. (4 persones) Josep Minguell (ferrer; 41 anys), muller Maria, 1 fill i 1 filla menor d'edat.

30. (6 persones) Pau Solsona (jornaler; 56 anys), muller Theresa, Jaume fill (19 anys) i 3 fills menors d'edat.

31. Josep Plens és el rector de Mollerussa i serà substituït el 1720 per Gabriel Nadal.


Total: 28 cases (5 amb ruïna i 2 de buides).

Total: 121 persones amb 23 famílies.

No sabem quina va ser la trajectòria de tot el col·lectiu de dones de les 23 famílies que habitaven a Mollerussa el 1718. Són les oblidades en els principals escrits històrics de la nostra població. En tots els llibres, quan s'explica com es va anar desenvolupant el creixement i la transformació de Mollerussa, mai s'ha mostrat el més mínim interès a conèixer què feien les dones, quines eren les seves lluites personals per tirar endavant la família en temps de guerra, els esforços que van haver de fer per tenir cura de les llars i la seva contribució en l'organització de la societat.

Considerem que la història s'ha d'explicar tenint en compte el paper de la dona. Cal tenir present que, sense cap dubte, també en van formar part activa guarint ferits, treballant als tallers i obradors dels homes absents, cultivant la terra, tenint cura de la família, sobretot quan els béns eren escassos, i mantenint en temps de guerra, com podien, l'economia productiva.

I és que, per desconeixement o ignorància dels fets importants que aquest col·lectiu va protagonitzar, ha anat fent pòsit involuntàriament la poca rellevància de la dona dins la societat, i així s’ha creat una invisibilitat per a les dones actuals de les seves ascendents.

Eren uns temps en què a la dona, pel simple fet de ser-ho, no se li reconeixia cap dret ni cap representació.

                                                                                                                                                                                                                                                 

Agraïment a l'Anna Maria Freixes Badia

L’Anna Maria i el seu germà Antonio, són sens dubte les persones a les quals l’Associació ha d’agrair molt.
La donació de la seva casa a l’Ajuntament, ens va permetre el gaudi d’un local d’unes característiques que ens omple de goig.
És per això que no podem oblidar-la i entre tots els escrits que anem publicant no pot faltar un dels articles que va dedicar a l’Albada.

ALBADA Associació de dones del Pla d'Urgell

Entitats col·laboradores

La dona a Mollerussa

Amb nom de dona

La dona a Mollerussa

2/3/2021 0:00:00

Amb nom de dona

Amb nom de dona
Amb nom de dona
Amb nom de dona

Veus i escrits

La dona a Mollerussa

22/2/2021 0:00:00

Veus i escrits

Veus i escrits
Veus i escrits
Veus i escrits

Biografies curioses

La dona a Mollerussa

22/2/2021 0:00:00

Biografies curioses

Biografies curioses
Biografies curioses
Biografies curioses

La cuina i remeis

La dona a Mollerussa

22/2/2021 0:00:00

La cuina i remeis

La cuina i remeis
La cuina i remeis
La cuina i remeis

Moments importants

La dona a Mollerussa

22/2/2021 0:00:00

Moments importants

Moments importants
Moments importants
Moments importants

Igualtat

La dona a Mollerussa

22/2/2021 0:00:00

Igualtat

Igualtat
Igualtat
Igualtat