Amb nom de dona

Col·legi per a nenes

01/03/2021

L’ensenyança pública per les nenes de Mollerussa, ve de la mà de Teresa Obach Nadal (segons es detalla a la revista Mascançà núm. 6 pàgina 65), tenia el títol de mestra elemental, i prengué possessió l’1 de juny de 1860. Trobem en el llibre de Miquel Polo Silvestre “MOLLERUSSA De lloc petit a poble (1889-1938)” que en l’Acta municipal de 14 de gener de 1892, li van adjudicar en propietat la plaça de mestra de l’Escola Pública de nenes, i va ser comunicat al consistori a través del governador civil de la província, notificant que havia estat elegida i presentat el títol expedit per l’Exmo. Rector de la Universitat de Barcelona. Segons consta a l’acta municipal oficialment se li reconeix la plaça en propietat el 14 de gener de 1892.

En el padró de 1883 ens consta que Teresa vivia a Mollerussa i que tenia quaranta-tres anys, era originària de Torrebesses i estava casada amb Mauricio Carné Aribau, el seu domicili era al carrer Santa Cristina, 13, (actualment carrer Balmes) tenia 4 fills, Raimunda, Antonia, Isidoro i Montserrat, vivia amb ella la seva sogra Teresa Aribau Queralto que el 1883 tenia vuitanta-tres anys i era filla de Mollerussa.

Respecte a quantitat de nenes en la Revista Mascançà hi consta la matrícula de 35 nenes en un qüestionari del mestre Antonio Rodríguez de Médel amb la signatura de Teresa Obach.

En la recerca que va fer Ton Solé pel seu article en la revista Mascança, sobre “Mestres i escoles del passat a Mollerussa” ens informa que s’han trobat vàries notes escrites per la mestra en què consta les faltes d’assistència i les seves causes, generalment eren per ajudar a les tasques de la llar i cuidar dels germans més petits. L’absentisme escolar es va convertir en una preocupació, en una notificació, enviada pel governador civil, recordava a l’ajuntament que havien de sancionar als pares que no compleixin amb l’obligatorietat de portar els fills a l’escola dels 6 als 10 anys.

A l’acta municipal de 15 de març de 1896, hi ha constància de la jubilació de Teresa Obach i el nomenament provisional per ocupar aquesta vacant, com interina, de l’Escola pública de nenes a Carmen Canela Cots. (acta municipal del 31 de març de 1896).

Carmen Canela, al padró de 1883 també ens consta que vivia a Mollerussa i llavors tenia 13 anys, el seu domicili era a la plaça major, núm. 5, tenia 3 germans més,  Raimunda, Delfin i Modesta, el seu pare era Pablo Canela Balsells de les Borges Blanques i la seva mare Maria del Pilar Cots Bengil de Mollerussa.

Definitivament al 20 d’agost de 1899, i segons comunicat del governador civil, la possessió de la plaça de mestra del col·legi de nenes era adjudicada a Teresa Clara Massoni. “DoñaTeresita” i que l’exercí durant 33 anys i molt apreciada per les seves alumnes.

Posteriorment en la Vanguardia del 30 de setembre de 1934, es publica la correcció d’una errada i s’adjudica a Teresa Clara Massoni, la plaça definitiva unitària número 19 sèrie B de Barcelona. Va ser sustituida per Enriqueta Arcon Solé (23-09-1934 al 28-02-1935) i per Maria Peralta Calvet (1-02-1935 al 1-03-1935).

Teresa era originària de Calonge (Girona), va neixer a l'any 1877 pues saben que quan arriba a Mollerussa tenia vint-i-dos anys. Hem trobat que al 1909  hi vivia amb el seu fill Jaume de tres anys i la seva filla Maria Asunció de 4 mesos, al carrer Santa Cristina núm. 22 (actualment carrer Balmes) el seu marit Manuel Guiu Cucurull no ocuparà la plaça de mestre a Mollerussa fins a la jubilació del seu pare Manuel Guiu Simó, el 1912 (consta la jubilació en acta municipal del 4 de juny de 1912) i la nova presa de possessió consta en l’acta municipal del 14 de juliol de 1912.

La demanda educativa per part d’una burgesia en alça, i la precarietat de l’escola pública, afavoreix l’expansió de les escoles dirigides per els ordes dels religiosos. A Mollerussa arriba de la mà de l’Ordre de Germanes Carmelites de la Caritat, conegudes per totes nosaltres com les Vedrunes, en honor a la seva fundadora Santa Joaquima de Vedruna.

El 13 de març de 1879, mossèn Antonio Fornells, compra una casa per destinar-la a un centre escolar per l’ensenyament a les nenes de la població. L’edifici té la seva entrada principal i la seva capella dedicada a la Verge del Carme, al carrer del Carme, (conegut popularment com el carrer de les monges). L’accés de les alumnes habitualment era a través del seu pati al carrer La Creu (anteriorment carretera de Linyola).

El 15 d’octubre 1881 és l’arribada de les professores religioses i l’endemà es procedeix a la inauguració de l’edifici, amb l’assistència de la Rvda. Mare General de l’Institut, la seva secretaria i acompanyades per totes autoritats locals. Se l’inicien les classes sota la direcció de la mestra Germana Teresa Canivell de Santa Genoveva i com a superiora la Germana Rosa Rovirola.

El col·legi estava format per una classe de pàrvuls i dos de primària. La legalització de la seva ensenyança fou el 31 de juliol de 1903, pel rector de la Universitat de Barcelona i publicat al Bolletí Oficial de la Província el 28 de novembre de 1904. Posteriorment als anys seixanta a l’ampliar la seva oferta educativa amb el batxiller elemental, el col·legi es quedava petit i a poc a poc es trasllada les alumnes al nou col·legi que s’estava construint al carrer Crist Rei i que continua sen la seu del Col·legi.

Ens agradaria localitzar l’arxiu on consten inscrites les primeres alumnes que van assistir i el nom de les professores que les van guiar en el seu procés d’aprenentatge en l’educació cristiana i labors.

Al cens de la població de 1910 hem trobat inscrites a la casa del carrer del Carme, les següents religioses:

  • Dorotea Ibáñez Pinós, de 40 anys de Miralcamp.
  • Filomena Casals, de 43 anys de La Nou
  • Maria Pexes de 37 anys de Vic
  • Rosa Folch de 39 anys de Montbrió
  • Maria Domingo de 44 anys de Santa Coloma
  • Concepción Resurat de 38 anys
  • Maria Sala de 29 anys de Tenades
  • Carmen Idalmis de 24 anys d’Igualada

 

Mollerussa, 1 de març de 2021

Agraïment a l'Anna Maria Freixes Badia

L’Anna Maria i el seu germà Antonio, són sens dubte les persones a les quals l’Associació ha d’agrair molt.
La donació de la seva casa a l’Ajuntament, ens va permetre el gaudi d’un local d’unes característiques que ens omple de goig.
És per això que no podem oblidar-la i entre tots els escrits que anem publicant no pot faltar un dels articles que va dedicar a l’Albada.

ALBADA Associació de dones del Pla d'Urgell

Entitats col·laboradores

La dona a Mollerussa

Amb nom de dona

La dona a Mollerussa

2/3/2021 0:00:00

Amb nom de dona

Amb nom de dona
Amb nom de dona
Amb nom de dona

Veus i escrits

La dona a Mollerussa

22/2/2021 0:00:00

Veus i escrits

Veus i escrits
Veus i escrits
Veus i escrits

Biografies curioses

La dona a Mollerussa

22/2/2021 0:00:00

Biografies curioses

Biografies curioses
Biografies curioses
Biografies curioses

La cuina i remeis

La dona a Mollerussa

22/2/2021 0:00:00

La cuina i remeis

La cuina i remeis
La cuina i remeis
La cuina i remeis

Moments importants

La dona a Mollerussa

22/2/2021 0:00:00

Moments importants

Moments importants
Moments importants
Moments importants

Igualtat

La dona a Mollerussa

22/2/2021 0:00:00

Igualtat

Igualtat
Igualtat
Igualtat